Importanța analizelor de sânge la animalele de companie

Autor: Dr. Ioana Sandu
Medic veterinar – Coordonator Laborator de Analize Pet Stuff

Anual, la apariția unei modificări în starea de bine sau înaintea unei intervenții chirurgicale, fiecare dintre noi, la indicațiile medicului de familie sau ale unui medic specialist este ghidat către realizarea unor teste de evaluare obiectivă – teste de screening care evaluează starea de funcționare a organismului – mai exact, hemoleucograma, evaluare biochimică, analize de urină și, uneori, chiar evaluare hormonală primară.

 

Este oare necesar și în cazul prietenilor noștri blănoși?

Răspunsul este da, este recomandabil și, de cele mai multe ori, necesar. Orice ființă vie are dreptul de a primi suport medical complex, iar evoluția tehnologică din ultimii 50 de ani permite includerea și realizarea acestor teste de screening uzual, pentru fiecare dintre noi, indiferent că suntem om, pisică, iepure, câine sau pinguin.

Important atât pentru pacient, cât și pentru medic este ca cel dintâi să beneficieze de o evaluare completă, o imagine de ansamblu concretă și un diagnostic corect.

 

De ce sunt necesare analizele de sânge?

În primul rând, menționăm că aceste analize sunt o bază de date minimă (MDB) și obiectivă. Dacă avem un animal sănătos clinic, programat la intervenție chirurgicală de rutină este important să avem o imagine de ansamblu asupra stării de funcționare a individului pentru a preîntâmpina complicații pre, intra sau post-chirurgicale. Astfel se va evalua minim o hemoleucogramă și un profil de baza care privește funcția hepatică și renală.

Dacă am achiziționat un animal de rasă, iar medicul mă informează de modificări patologice congenitale tipice acelei rase, indicat este să evaluăm dacă pacientul prezintă modificări compensatorii secundare și cum le putem gestiona pe viitor. În acest caz, este recomandată o hemoleucograma și un profil extins.

Dacă rezultatele sunt în intervalul optim pentru specia, rasa, vârsta pacientului, pe viitor vor fi punctul de plecare în evaluarea modificărilor apărute ulterior. Știm cum funcționează normal, iar atunci când există variații importante, chiar dacă sunt în limitele analizatorului, vom știi că există o problemă care trebuie investigată. Pe baza modificărilor clinice și a modificărilor apărute în testele de screening, putem obține o serie de informații utile pentru realizarea diagnosticului diferențial și, ulterior, pentru stabilirea diagnosticului.

Specia, rasa, proveniența pacientului, unde și în ce condiții a petrecut primele luni de viață, patologiile cu care s-a întâlnit până la momentul prezentării la medic sunt factori care se vor reflecta în rezultatelor ulterioare.

(Laboratorul Spitalului Veterinar Pet Stuff – foto arhiva Spitalului Veterinar Pet Stuff)

 

Ce informații oferă analizele de sânge?

Hemoleucograma realizată cu ajutorul Procyte Dx, cel mai nou și performant aparat a acest moment disponibil pentru divizia veterinară, permite evaluarea liniei roșii (globulele roșii – eritrocite) implicată în schimbul de gaze (transportul oxigenului și eliminarea dioxidului de carbon) din punct de vedere cantitativ (numărul este optim, scăzut sau crescut) și calitativ (din punct de vedere al volumului mediu celular, încărcăturii cu hemoglobină – proteină la care se leagă oxigenul, distribuției eritrocitare, modificărilor de formă). Secundar, acest aparat evaluează și răspunsul măduvei hematogene sau a altor organe hematoformatoare indicând numărul de reticulocite (eritrocite tinere) și încărcătura lor cu hemoglobină, ultima caracteristică indicând și calitatea acestor celule tinere. Evaluarea liniei albe (globulelor albe – leucocite) permite diferențierea între un proces inflamator, infecțios, de hipersensibilitate (alergic) și o medierea realizată prin hormonii de stress sau fiziologici. Plachetele (trombocitele) sunt evaluate din punct de vedere cantitativ, procentual și din prisma modificării volumului mediu– evaluarea acestora indicând modificări la nivelul coagulării primare – oprirea sângerării.

(Fig. 1 Graficele privind evoluția markerilor renai ai unui pacient cu insuficiență renală acută în timpul dializei peritoneale și ulterior pe parcursul monitorizării; Fig. 2 Indicii numerici ai unui pacient evaluat bianul în scop profilactic – foto arhiva Spitalului Veterinar Pet Stuff)

 

În paralel cu hemoleucograma, evaluarea unui frotiu de sânge este o metodă curentă de evaluare a morfologiei celulare, pe care o efectuăm pentru fiecare pacient cu scopul de a aprecia calitatea celulelor implicate și modificările structurale, posibila prezență a unor agenți infecțioși (paraziți, bacterii) și validarea informației oferite de către analizator (evaluăm manual formulă leucocitară, numărul absolut de leucocite, procentul de reticulocite, numărul absolut de reticulocite și intensitatea procesului regenerativ, estimăm numărului de plachete).

(Aspectul histogramelor provenite în urma hemoleucogramei la doi pacienți canini, seniori – Fig. 3 Pacient cu mastocitemie circulantă consecutivă unui neoplasm hepatic; Fig. 4 Pacient cu măduva hematogenă înlocuită de celule neoplazice – mielom multiplu și patologii secundare acestuia – foto arhiva Spitalului Veterinar Pet Stuff )

Biochimia serică realizată curent cu ajutorul Catalyst One, aparat care utilizează o tehnologie a slide-urilor ce împiedică interferențele cu diferiți compuși având o rată redusă de erori analitice. O astfel de tehnologie este utilă în evaluării stării de funcționare a ficatului (organ implicat în metabolizarea substanțelor endogene – produse de organism sau exogene – administrate pe diverse căi, care nu sunt produse de organism, cum ar fi medicamentele) din punct de vedere celular, cât și funcțional. a rinichilor și a metaboliților reglați primar de către aceștia (implicați în excreția metaboliților), a intestinului, a pancreasului. Prin biochimie obținem indicii privind patologii endocrine, hepatice, renale, gastrointestinale, pancreatice sau patologii ce implică organe multiple.

(Fig. 5 și 6: Aspectul graficelor aferente evaluărilor biochimice recurente ale unui pacient cu șunt porto-sistemic congenital remediat chirurgical – foto arhiva Spitalului Veterinar Pet Stuff)

 

Parametrii evaluați în cadrul spitalului veterinar Pet Stuff:

 • Evaluarea funcției renale:
 1. BUN (uree) – creșterea poate indica o patologie renală, dar poate fi asociată și unei patologii cardiace sau obstrucții uretrale, hemoragii gastro-intestinale, șoc; scăderea poate indica un aport proteic redus, o scădere a producției la nivel hepatic consecutiv unei insuficiențe hepatice, hiperhidratare.
 2. CREA (creatinina) – creșterea este asociată cu modificări renale; scăderea poate sugera anabolism protidic și atrofie musculară.
 3. SDMA (arginina dimetilsimetrică) – creșterea acestui parametru indică patologii renale sau cardiace, fiind mai sensibil decât creatinina în a evalua rata de filtrare glomerulară (GFR).
 4. PHOS (fosfor) – creșterea acestui parametru este frecvent întâlnită în patologii renale, mai rar în patologii endocrine, pe când scăderea poate indica un sindrom de maldigestie/ malabsorbție, patologii endocrine.
 5. Ca (calciu) – creșterea este asociată cu procese neoplazice, insuficiență renală cronică, inflamații cauzate de agenți infecțioși (fungi) sau patologii endocrine, în timp ce scăderea de cele mai multe ori se asociază unei sindrom de malabsorbție.
 • Evaluarea funcției hepatice:
 1. ALT (alaninaminotransferaza) – creșterea poate indica o patologie hepatică nespecifică, în timp ce scăderea este asociată cu atrofia hepatică.
 2. AST (aspartataminotransferaza) – creșterea poate fi asociată cu patologii hepatice sau musculare.
 3. ALKP (fosfataza alcalina) – creșterea acestui parametru poate sugera modificări hepatice, endocrine sau osoase, în timp ce scăderea la feline poate indica anorexia.
 4. GGT (gamaglutamiltransferaza) – creșterea acestui parametru indică o colestază hepatică sau leziuni la nivelul tractului biliar.
 5. TP (proteina totala) – indică gradul de hidratare al pacientului, evaluează funcția hepatică și renală.
 6. ALB (albumina) – de cele mai multe ori, importanța clinică este acordată scăderii acestui parametru, fiind implicat în reglarea presiunii oncotice. Cauzele asociate pot fi de ordin inflamator, consecutiv unei insuficiențe hepatice (producție redusă) sau consecutiv pierderilor la nivel intestinal, renal, cutanat, spațiu terț.
 7. TBIL (bilirubina totala) – creșterea poate fi asociată cu patologii biliare sau cu anemii hemolitice.
 8. Bile acids (acizii biliari) – pot fi crescuți în insuficiență hepatică (congenitală sau dobândită).
 • Evaluarea funcției pancreatice:Avand în vedere că sensibilitatea și specificitatea amilazei și lipazei s-au dovedit a fi inconsistente cu diagnosticul unei patologii exocrine pancreatice, mai ales la feline, se recomandă evaluarea serologică a lipazei specifice canine, respectiv feline, tripsinei, vitaminelor B12 și B9. Pe lângă investigațiile de laborator se recomandă concomitent evaluarea ecografică de specialitate.

 

Când sunt recomandate analizele de sânge?

Ideal, la un pacient tânăr, cu vârsta sub 7 ani, fără patologii cunoscute, se recomandă evaluarea anuală, în timp ce la un pacient de peste 7 ani se realizează de două ori pe an. La pacienții cu o patologie cunoscută care necesită monitorizare, frecvența evaluărilor se stabilește în funcție de afecțiune împreună cu medicul curant. De exemplu, un pacient cu afecțiune renală acută inițial, până la stabilizare va fi evaluat zilnic, apoi săptămânal pentru evaluarea răspunsului terapeutic și apoi în funcție de evoluție, la 3-6 luni.

 

Ce trebuie să fac?

Conștientizarea, prevenția și un stil de viață sănătos ne vor oferi șansa de a ne bucura împreună cu blănosul nostru de o viață liniștită și fericită.
Programează-te cât mai curând la medicul uman pentru analizele anuale iar pentru prietenul blănos programează o vizită la medicul veterinar pentru o evaluare clinică și teste de screening.